Idrottsrådet
Idrottsrådet fungerar som ett förberedande organ i frågor som rör KFUM Jönköping idrott. Vi fattar de övergripande besluten som ligger till grund för att vår verksamhet ska fortsätta vara i framkant vad gäller kvalité och utveckling. 

I Idrottsrådet finns en till två representanter från varje idrott och vi möts 2-3 gånger / termin utifrån de behov som finns. Vi har under 2015/2016 haft växtverk i föreningen och vill under 2016/2017 fokusera på kvalité i minsta detalj, allt från administration till utbildning och information. Till vår hjälp har vi Sportadmin som är vårt verktyg för medlemsregister, fakturering och hemsida. 

Bo Törnblad är vår ordförande och till honom får du gärna skicka frågor som du tycker vi ska ta med på kommande möten. 
Utbildningar
På årsmötet presenterades en vision för 2016/17. Vi vill under denna säsong satsa mer på kvalité än kvantitet. Som ett första steg i den riktningen vill vi erbjuda våra ledare utbildningar i toppklass. En av dessa är obligatorisk för alla ledare, KFUM:s egna "George". Resterande är valfria men rekommenderade...

Här finns en länk till anmälningsformuläret för utbildningarna vi erbjuder. Det är en långsiktig satsning vi gör som kommer betyda väldigt mycket för vår förening och för dig personligen. 

På bilden ovan ser du hur vi tänker.
Minnesanteckningar
Efter varje Idrottsråd uppdateras dokentbaknen med minnesanteckningar. Dessa kan bara ledare i vår förening se som om du önskar se dem och inte har tillgång skickar du bara ett mejl till Johan Ljung så löser vi det.

Länk till dokumenten finns här
 
Föreningssponsorer
Övriga Sponsorer