Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad!


KFUM – Jönköping har på ”Ungdomens Hus” verksamhet riktad till asylsökande som bor på Centria eller i centrala Jönköping. Verksamheten är baserad på ”Språk-Café”, Temakvällar och Idrott. Verksamheten har pågått i fyra år och samlar ett 80-tal personer i åldern 18 – 30 år deltar regelbundet i verksamheterna. Ett 50-tal volontärer är knutna till projektet.

 

KFUM-Jönköpings strävan är att successivt Integrera de asylsökande och nysvenskar i föreningslivet och i vårt samhälle.
Ett led i detta är att skapa och utveckla ”mötesplatser” mellan asylsökande, nysvenskar och svenskar. KFUM-Jönköping söker enskilda personer eller organisationer som vill vara med och utveckla våra idrottsliga mötesplatser och därmed förbättra Integrationen.

 

Vi söker

Ett 10-tal personer i 20-30 års åldern med intresse att delta i KFUM:s träningsgrupper i volleyboll och fotboll. I dag domineras grupperna av grabbar i åldern 18 – 30 år.

Grupperna leds av ett ledarteam. Verksamheten genomförs på KFUM – Ungdomens Hus.

Du erbjuds att delta kostnadsfritt och Du blir garanterad fina upplevelser med internationella perspektiv.

 

Information

Ytterligare information om projektet och verksamheterna hänvisas till; Göran Penndal Telefon 036–603 57, Johan Berggren Telefon 0701-70 85 92

 

Datum och klockslag när uppdraget ska utföras.

Träningstider
Volleyboll: Tisdagar klockan 19.30 – 22.00, Söndagar klockan 15.00 – 17.00

Fotboll: Lördagar klockan 18.30 – 20.30


Kontakt

Göran Penndal Telefon 036–603 57
Johan Berggren Telefon 0701-70 85 92

Henrik Lindberg Telefon 0760 29 20 90

Triangelklubben program och ansvariga VT 2018

Triangelklubben program och ansvariga vårterminen 2018

 

Januari

F 12 Lunch: "Ät rätt och må bra".

Kostvetare Ida Wissling

 

S 21 Kl.10.00 Kyrksöndag i Allianskyrkan, därefter kyrkkaffe.  

 

F 26 Lunch: ”Arvsfrågor mm”. Advokat Per-Arne Magnusson

 

Februari

F 9 Årsmöte med lunch.

 

O 14 18.00 ”Hantverksmässan 2017”. Gemensam festkväll tillsammans med alla medverkande.

Plats: City Hotell i Jönköping.  Enkel buffet. Kostnad 50:-.

 

F 23 Lunch: ”För säkerhets skull". Säkerhetssamordnare Gert Kvick, Räddningstjänsten

 

Mars

To 1  kl.19.00  ”Körsbärsträdgården”. Teaterbesök på Spira. Biljetter kan beställas hos Göran Elm 036 - 16 64 96.

Pris: 250:-/person

 

F 9 Lunch: ”J-Södra och framtiden” ...om fotbollsarena,  om laget mm. Gäst från J-Södra.

 

F 23 Lunch: ”Inför påsken.” Prästen Per Sjöstrand.

 

O 28 18.00 Kvällsträff: ”Thailand.” Evert Larsson visar bilder och berättar


April


F 6 Lunch: "Finland 101 år". Ingrid Zetterqvist.


F 20 Lunch: " Ät rätt och må bra" Kostvetare Ida Wissling.

  

Maj

F 5 Lunch: ”Den blomstertid nu kommer…”

Fd. stadsträdgårdsmästare Lennart Angselius .

 

O 16 Avresa: 09.00. Vårutfärd till kända och okända mål.Anm:

Luncherna hålls om inte annat anges på Restaurang Guvernören. Start kl. 12.30 då vi äter lunch vid reserverade bord. Program sker ca kl. 13.00-13.15 i särskild lokal. Ta gärna med gäster! Obs: Maten blir billigare med FC-kortet.

 

Styrelse 2018

 

Ordförande            Anders Jepsson  070 814 78 33

Styrelsemedlem       Lennart Holm                  036 71 22 19

                                Bo Rybrand      070 554 42 82

Sekreterare             (Nyval vid årsmöte)

Kassör                     Göran Elm        036 16 64 96

Klubbmästare         Anita Holm       036 71 22 19

Klubbadress           Triangelklubben, Jönköping

c/o Anders Jepsson

Trökagatan 2  564 32 Bankeryd

E-post                      anders.jepsson@telia.com

Bankgiro 5190-7244 / Swish 123 563 79 39

 

 

Hantverksmässan 2017
Dags för hantverksmässan! Här får du veta mer:http://www.ysmen-vidablick.se/

Välkommen till Hantverksmässan på KFUM Gården Vidablick!
 

 

Triangelklubben I Jönköping

 

Jönköping Y´s Men´s Club har nu bytt namn till Triangelklubben.

Under senare delen av 2016 valde "Y-klubben" i Jönköping att i fortsättningen bedriva sin verksamhet under namnet Triangelklubben i Jönköping. Vi kommer i princip att arbeta på samma sätt som i den tidigare klubben som startade 1961.

Konsekvensen av övergången är att vi nu är en fristående lokal klubb som inte längre tillhör Y´s Men International, men som i princip arbetar på samma sätt som den tidigare klubben, som startade 1961.

Vi är en på kristen tro och kristna värderingar baserad klubb, som verkar för kamratskap mellan människor av olika trosinriktningar. Klubben är självständig men ser sig som en stödklubb till KFUM-rörelsen lokalt och internationellt. Vi är 35 medlemmar - både kvinnor och män.

 Vi samlas för lunchmöten minst två gånger i månaden då vi lyssnar på intressanta föredragshållare. Kl. 12.30 träffas på Restaurang Guvernören  Jönköping, där vi äter vår lunch i restaurangen, följd av dagens program  -  vanligen mycket aktuella föredrag eller kåserier.  Dessutom gör vi intressanta studiebesök och arbetar med olika aktiviteter, som ger oss möjlighet att stötta KFUM´s arbete för barn och ungdomar.

Kom gärna med på en lunch som "testgäst". Du hittar oss vid bord reserverade i klubbens namn.

 

Här nedan ser du vårt aktuella program våren 2017.

Januari

Sönd. 8    Kl. 16.00.  Julfest för Jönköpings Y-klubbar, Senior, SSKG och Myrorna. Vår klubb har ansvaret. Ungdomens Hus

Fred  13   Kl. 11.00 Lunch och studiebesök på TTC i Axamo / Bäckadalsgymnasiet. Värd: Anna Sandström. Samåkning.

Sönd 22   Kl. 11.00.  Kyrksöndag med besök i Gräshagskyrkan. Kyrkkaffe.

Fred 27    Lunch: ”Mitt kristna hem och vad konsten betytt i mitt liv.” Solveig Bergström berättar.

 

Februari

Fred. 10   Lunch: "Sapiens - varifrån och varthän?”  P-O Dahlin. 

Ons 15     Kl. 18.00."Dag Hammarskjöld." P-O Kallings. Kvällssamling med festmåltid på Ungdomens Hus.

Fred 24    Lunch: ”Att leda ICA Maxi.” Butiksägare i Jönköping, Karl Ehn.

 

Mars

Fred 10    Lunch: ”Människor jag mött.” Journalist Yvonne Teiffel, Hallpressen

Ons 15     Kl 18.00. ”Hur familjen Kaljuvee komtill Sverige.”Kersti Penndal berättar. Kvällssamling på Ungdomens Hus.

Fred 24    Lunch: ”Spira i dag och i framtiden.” Utvecklingschef Magnus Lind.

 

April

Fred 7      Lunch: ”Sömn.” F. överläkare Leif Ockander.

Fred 14    16.00. ”Långfredagsgudstänst med nattvard.” KFUM inbjuder till Bymarkskyrkan.

Fred 21    Lunch: "Sveriges säkerhet." Riksdagsman Sotiris Delis.

 

Maj

Fred 5      Lunch: ”Det skall du veta!” Läkare Åke Sjöstrand.

Onsd 17   Vårutfärd. Mixed och SSKG inbjuds.

 

Ta gärna en kontakt med någon av oss i klubbens styrelse.

President /ordförande                         Bo Rybrand 036-12 65 00

President elect/Vice ordförande       Anders Jepsson  036-37 11 56

Past president /Styrelsemedlem       Lennart Holm  036-71 22 19

Sekreterare                                           Eva & Nils-Eric Nilsson 036-13 7720

Kassör                                                    Göran Elm 036-16 64 96

Klubbmästare                                       Anita Holm 036-71 22 19

Klubbadress           

Y’s Men’s Club, Jönköping/Triangelklubben Jönköping 

c/o Bo Rybrand  e-post: bo.rybrand@gmail.com

Bygelvägen 6

554 47 Jönköping  036-12 65 00      Bankgiro    5190-7244

 info om Triangelklubben slutlig.docx »


"
Välkommen till ”Mötesplats – Ungdomens Hus”
Sedan augusti månad 2014 driver Y´s Men´s Club tillsammans med KFUM Jönköping projektet; ”Mötesplats – Ungdomens Hus”. Projektet vänder sig till asylsökande som av Migrationsverket placerats i Jönköping. Vår utgångspunkt är: ”Ingen kan hjälpa alla – men alla kan hjälpa någon”.

Verksamheten vänder sig i första hand till de boende på Migrationsverkets anläggning Centria samt asylsökande som placerats i lägenheter i Jönköping. Besöksantalet har varierat från 50 till, under senare tid, 100 personer. Verksamheten bedrivs på tisdagar mellan 10.00 och 13.00 på KFUM – Ungdomens Hus.
Verksamheten är öppen för alla människor oavsett nationalitet, politisk eller religiös
uppfattning.

Vår strävan är att möta våra medmänniskor med Kärlek, Värme, Ödmjukhet, Respekt och Omtanke utifrån de förutsättningar som de bär med sig vid sin ankomst till Sverige.

Vår ambition under tisdagarna är att lära ut enkla svenska ord och fraser, erbjuda fysisk aktivitet, upprätta en dialog samt umgås i en kostnadsfri caféservering.

Från hösten 2015 lämnar vi också ut skänkta kläder och hygienartiklar. På KFUM – Ungdomens
Hus finns också förutsättningar för en fri Wi-Fi uppkoppling vilket innebär att flera av de asylsökandena kan nå sin anhöriga, släkt och vänner i sitt hemland. En oerhört uppskattad tillgång.

Projektet finansieras av Y´s Men´s Club och KFUM, med bidrag från Jönköpings kommun, några andra föreningar och enskilda personer som sympatiserar med Projektets idé och inriktning.

Välkommen att vara med och stödja projektet som volontär eller med ett ekonomiskt bidrag som kan sättas in på BG 5472-0982. Engagera Dig annars på annat sätt och verka för människor i nöd.

Med vänliga hälsningar
MIXED Y´s Men´s Club
 
Föreningssponsorer
Övriga Sponsorer